Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Saobantre

Chuyên gia đào tạo CEO HaNa Trần: Hành trình cùng XM Nature

07/10/2022 Bạn Trẻ Câu chuyện Khởi Nghiệp

Từng trải qua nhiều bài học đắt giá trong chặng đường kinh doanh, phát triển bản thân CEO HaNa Trần cùng XM Nature mong muốn hỗ trợ rút ngắn con...

1 Kết quả